కృష్ణా నగర్

సాయంత్రం 5 గంటలకు కృష్ణా నగర్ లో
చేతిలో సినిమా కోసం దిగిన ఫోటో
జోబిలో తనతో దిగిన ఫోటో
ఇదేళ్ళనుంచి అదే నలబై రూపాయలు

కూడ నడిచిన స్నేహితులంతా కార్లలో, బైక్లలో, షాపింగ్ మాళ్ళలో

నేనింకా అక్కడే ఆకలిగా, ఒంటరిగా

నాన్న, అమ్మలకిచ్చిన మాటలను మోస్తూ
పీడకలల యౌవనాన్ని మోస్తూ
ఒక్క చాన్స్ అంటూ వెతికి చూస్తూ
స్టూడియోల గేట్ల వైపు ఆకలిగా చూస్తూ
నేనింకా అక్కడే ఆకలిగా, ఒంటరిగా

కబుర్లు చెప్పేందుకు వంద మంది
వంద అడిగితే సున్నా మంది
వేషమడిగితే డబ్బంటారు
డబ్బులడిగితే పొమ్మంటారు
నేనైతే ఫోన్ మోగితే , ప్రతీ సారి లబ్, డబ్ అంటాను
ఏంటో నేను
ఇంకా అక్కడే ఆకలిగా, ఒంటరిగా

ఫ్రెండ్స్ కి ఫోన్ చేస్తే జాబులు, పెళ్ళిళ్ళు
ఎటు చూస్తున్నా చేతుల్లో ఫోటోలు, పిచ్చోళ్ళు
ఎండాకాలం లో కరెంటు ఉంటుందన్నంత ఆశ
పూట పూటకీ ఆకలితో యుద్ధం
పోస్టర్ కనబడితే మరింత ఆకలి యుద్ధం
ఇంకా నేనెందుకు

ఒంటరిగా ఆకలిగా

ఏ బిల్లోడు రెంటడుగుతాడో
ఎవరు సిగిరెట్ అడుగుతాడో
ఎవడు ఛాఇ తాపిస్తాడో
ఎవరు వేషమిస్తాడో
చేసిన సినిమా ఏది రిలీజ్ అన్నా అవుతుందో
తెలీదు
హోటల్ లో 50 టిప్పందుకున్న వెయిటర్ ది కదా లైఫ్ అనుకునే రోజులు వచ్చాయి కదా మనకి
ఏంటో మరి నేనింకా కృష్ణా నగర్ వీధుల్లో
నేనక్కడే ఒంటరిగా, ఆకలిగా

నా కళ్ళ ముందు కొన్ని వందల కలలు చచ్చిపోతున్నా
నా కళ్ళ ముందు కొన్ని వందల ఐ.టీ. లైఫులు సెటిల్ అవుతున్నా
ఇంకా పోని ఆకలి , కలల ఆకలి ఇది
చాన్స్ వస్తుందన్న ఆకలి
సుడి తిరుగుతుందిలే అనుకునే ఆకలి
సినిమా ప్రస్తుతానికి ఒక కలి

ఇదిగో ఇప్పుడు కూడా
నేనింకా ఒంటరిగా, ఆకలిగా
కృష్ణా నగర్ రోడ్డు పై

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s