ధైర్యం కావాలి

Inspiration కావాలి

ప్రతి అడ్డగాడిద కి inspiration కావాలి

హ్యాఅంగోవర్ నుంచి లేవడా నికి
ఒక హీరో కావాలి
ఒక స్పోర్ట్స్ స్టార్..
లేదా యు ట్యూబ్ వీడియో కావాలి
అవును మన జఫ్ఫా బుర్రకి
లక్ష్యం పెట్టుకుని నడవడానికి ఒక inspiration కావాలి

వాడి సినిమా హిట్ అయితే కానీ ఆనందం ఉండదు
మన స్పోర్ట్స్ స్టార్ సరిగ్గా ఆడితే కానీ మనకు అన్నం ఎక్కదు
మన లీడర్ కి సపోర్ట్ చేస్తే కానీ పేస్ బుక్ లో ప్రశాంతం గా ఉండదు..

నీ మొదటి అక్షరం రాయడానికి నువ్వు పడ్డ తిప్పలు
నీ మొదటి అడుగు వేయడానికి పేరెంట్స్ పడ్డ తపన
నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి సపోర్ట్ చెయ్యడానికి నువ్వు చేసి ప్లానింగ్
పార్టీ కెళ్లాడానికి నువ్వు రెడీ అవ్వడానికి నువ్వు పడే టార్చర్
ఇవన్నీ కాదు నీకు ఇన్స్పిరేషన్
ఇంకొకడికి సయం చేయాలన్నా మదర్ తెరెసా inspiration అంటావు గాని నీ మనసు నుండి నువ్వు inspire అవ్వద్దు…
నీ మనసు మాట నువ్వు వినొద్దు
నీ ఆకలి, నీ గుండె చప్ప్పుడు దేని కోసం కొట్టుకుంటున్నాయో నువ్వు ఆలోచించకు

ఆలోచించకు
అలా చేస్తే ఆనందం (అదే నలుగురిలో కలిసిపోవడం) మిస్ అవుతావు
అలా చేస్తే కావలసిన చోట సాయం దొరక్క ఇబ్బంది పడతావు
అలా ఆలోచించకు
భూమ్మీద అమ్ముడుపోవడానికి సిద్ధం గా ఉన్న ప్రతి యాదవ, వాడి స్ట్రాటజీ లో చిన్న పావుగా నలిగి పోయి ఏడుస్తూ ఉండు.

ఎందుకంటే,
ఇక్కడ నిజంగా బ్రతకడం కన్నా
బ్రతికాం రా దేవుడా అనిపించుకోవడమే ముఖ్యం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s