నీకోసం నేనున్నాను

ధైర్యం మనిషై నడిస్తే ఎలా ఉంటుందని

మా కవాతుని చూసి అడుగు.
హీరో సినిమా టికెట్ దొరక్కపోతే ఎంత కష్టమో

అదే మాట మేము తినే అన్నాన్ని చూసి అడుగు.
చీకట్లు, చివాట్లు,

రాక్షసులు, రాజకీయాలు

మంచు కప్పే చలి, వీపు కాల్చే ఎండ,  వానై కురిసినా తలవంచకఅలసిపోక,

కన్నెగరేసి, మీసం మెలేసి రొమ్ము చించుకొని

బ్రతుకంతా జెండాకి కాపలా కాసి

మరణిస్తే జెండా నా గుండెపై కప్పుకునే

నన్ను అడుగు జీవితం అంటే ఏమిటో !?
నాకే సంబంధము లేని శత్రువు

రాజకీయ ఆటలో పిచ్చికుక్క అయిన వాది

నా దేశంపైకి వస్తే ముక్కలు చేస్తూ

అయ్యో ఒక మనిషిని చంపాలే అని ఆలోచించనివ్వని

కఠినత్వంని అడుగు.
ఆ రాతి గుండెకు వెనుక సంకల్పం

నేను చేసే ప్రతి పని నా దేశం కోసమని

నా గర్వం కోసం కాదని !
భూమి కదిలినా, గాలి తుఫానైనా,

నీరు ఊరుని నింపినా

మీకోసం కొండల్లో, లోయల్లో, మంచుల్లో,

సముద్రాల్లో, వరదల్లో, రాళ్లల్లో, నిప్పుల గుహల్లో

దూకడానికి వెనుకాడను నేను.
పండగైనా, క్రికెట్ మ్యాచ్ అయినా

ఇంట్లో చిన్న సందడైనా, ఊర్లో జాతరైనా

నేను సెలబ్రేట్ చేసుకునేది లీవ్ ఉన్నప్పుడే
నేనడిగేది

కోట్ల అభిమానులని కాదు

ఊరంతా కట్ అవుట్ లు కాదు

బైక్ ర్యాలీలు కాదు

పేరు చెపితే వచ్చే విజిల్స్ కాదు
నేనడిగేదల్లా

నీకోసం నేను అనే ఒకడున్నాడని గుర్తుపెట్టుకో

నీ ప్రతి ధైర్యం వెనుక నా కాపలా ఉందని మర్చిపోకు

ఎందుకంటే

నేను

నీ సైనికుడిని

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s