కొత్తగా ఆలోచిద్దాం 3.0

కొత్తగా ఆలోచిద్దాం …. యువతరం భావాలను వాళ్ళ ఆలోచనలు ఒక స్నేహితుడితో చెప్పుకుంటూ మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో అలా రాయబడింది.

మొదటి రెండు ప్రచురణలు ఎమెస్కో వారు ప్రచురించారు. పుస్తకం సంవత్సరంలో 4000 కాపీలు అమ్ముడు పోయినా, ఎక్కడో చెప్పాలనుకున్నది చెప్పలేకపోయా అనే అసంతృప్తి. దాంతో నాకు పూర్తిగా నచ్చేదాకా పుస్తకాన్ని రాసి అన్ని అంశాలు పొందుపరిచి, మరొక ఎడిషన్ అనగా మూడవ ప్రచురణ సొంతంగా వెయ్యడం జరిగింది.

పుస్తకం దొరికే స్థలాలు

17855496_10154374004478639_3896905947782957542_o

శాంపిల్ చాపర్లు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు 

the beginning

basics

fractionation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s