గొర్రెల మంద

నాకు బాగా నచ్చిన ఫేవరెట్ సీన్ ఒకటి రియల్ గా జరిగింది చెప్తా

 

ఈ మధ్య మా ఊరు తిరుపతి లో ఒక సినిమా ఫాన్స్ షో వేశారు. అరహదా రాత్రి 2-3 మధ్యలో అనుకుంటా. అందరం క్యూ లో నిలబడ్డాము. ఎవడో వచ్చి పక్క థియేటర్ లో టికెట్స్ ఇచ్చారు అని చెప్పాడు. మేమంతా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాము. మల్లి ఇంకో పక్క థియేటర్ లో టికెట్ రేట్ కే ఇస్తున్నారని విన్నాం. వెంటనే అటు కొంత మంది పరిగెత్తారు. రాత్రంతా అదే గోల.

ఫాన్స్ కదా … కాస్త ఆ కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది అనుకున్నా

బయట జనం పరిస్థితి కూడా అదే అయిపొయింది.

టివి లో ఏది రెచ్చ గొడితే అటు వైపు తిరిగి చూడటం.

ప్రభుత్వాన్ని కడిగేయ్యడం

ఎదో ఒకటి చెప్పు సముదాయించడం

అంతటితో ప్రపంచం లో ఆ సమస్య మాయం అయిపోయినట్టు తృప్తితో ఇంటికి వెళ్లి సంతోషం గా పడుకోవడం.

 

ఎవరి స్ట్రాటజీ వాడిది. ఎవడి అజెండాలు వాళ్లకు ఉన్నాయి.

యాసిడ్ దాడి సంఘటన అప్పుడైనా. ఢిల్లీ రేప్ సంఘటన జరిగినప్పుడైనా ఇదే స్పందన. కన్నాళ్లకు అంతా మామూలే. ఎం చేద్దాం. చివరికి  చదువుకున్న గొర్రెల మందలు గా మనల్ని తీర్చిదిద్దారు అన్నమాట.

 

జాగ్రత్త రో …..

ని టైం చాల విలువైనది

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s