తొలి ప్రేమ

సైంటిస్ట్ లు అంటుంటారు

మరో విశ్వం ఉందని

ఎవ్వరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా

నే నమ్ముతున్నా మరో లోకం ఉందని

డౌబ్ట్ ఆహ్??

నీ కళ్ళే సాక్ష్యం

మనం నడుస్తుంటే చూసి

కుళ్ళుకున్న మనుషులు

నీ ఫోన్ లో నే’ కాలం మరిచిన క్షణాలు

నీ ప్రతి అడుగులో నే మురిసిపోయిన సందర్భాలు

నిన్ను చీరలో మొదటి సారి చూసినప్పటి పిచ్చి

ఇవన్నీ చెబుతున్నాయి

మరో ప్రపంచం ఉందని

….

జీవితంలో ఎన్నో చాప్టర్ లు…..!

కానీ నువ్వో వెంటాడే అమర కథ

నీ చెయ్యి తగిలినప్పుడు మొదటి సారి ఒకమ్మాయి స్పర్శ నాకు కొట్టిన కరెంట్ షాకు

ఇప్పటికే నిన్ననే అన్నట్టుంటుంది

కలలు అద్భుతంగా కనే నా కళ్ళకు

కలల కన్నా నిజాలు ఎంత

అందంగా ఉంటాయో చెప్పిన

నీతో ఉన్న తీపి గుర్తులు

ఇంకా కొత్తే

నే ఒక రోజు మాట్లాడకపోతే

రాత్రి నువ్వు తిట్టిన క్షణాలు

నేనేం చేసినా నన్ను కరెక్ట్ చేయ్యాలనుకునే

నీ తపన

మళ్ళేందుకో,

ఎవరితోనూ కలగడం లేదు

కలిగినా కొత్తేమి కాదు
…..

ప్రాణం పోయే క్షణం గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుందో

నువ్వెళ్ళిపోయిన రోజు  గుండె అలా విలవిల్లాడింది

వాట్సాప్ లో బ్లాక్ చేసిన రోజు

మందు బాటిల్ పట్టాలనిపించింది

అప్పుడు నువ్వొక పీడ కల

….

కానీ

వెనక్కి తిరిగి చూస్తే

నువ్వు అద్భుతం అనే పదానికి అందం తెచ్చేసావు

నా ప్రతి అడుగులో,నడతలో నీ సవరింపులు,

నీ మాటలు, కలిసిపోయాయి

ప్రతి ప్రాణానికి ఇలాంటి కొన్ని క్షణాలు ఉంటాయేమో

…..

మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే

వద్దని బ్రహ్మ కు చెప్తా

ఈ జన్మకు నీ పరిచయం

నా అన్ని జన్మలకు అంతిమ ఫలం అని

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s