రైతు

ఓ మనిషి

తల ఎత్తుకుని వంద కథలు చెప్పు

మీసం తిప్పి వంద రాజ్యాలు ఏలు

మనిషి చరిత్ర మొత్తం చదివితే

తల ఎత్తుకుని చెప్పే మొదటి పేరు నాదే

నువ్వు నడిచే భూమికి, నా చేతులు అంకితం

నువ్వు తినే మెతుకు మెతుకుకీ నా చెమట అంకితం

మీ అందరి అడుగు అడుగులో శక్తి నా ఎండిన పేగు నుండే
ఓ ఆధునిక మనిషి

నీ సెల్ ఫోన్ లోని స్పీకర్ లో, పొలంలోని నా కేకలు ఎందుకు వినిపించవు

నువ్వు తినే 60 రూపాయల బర్గర్ లో, ఒక రూపాయన్నా నా దాకా ఎందుకు రాదు

నువ్వెళ్లి చూసే మల్టీప్లెక్స్ లో, నా బ్రతుకు ఎందుకు కనపడదు

అడగాలని అనిపించింది.

కడుపులో ఆకలి దాచుకోగలిగాను, ఈ ప్రశ్నలను కాదు
ఓ మనిషి

నువ్ బటన్ నొక్కితే బిర్యానీ వస్తుందట కదా, నే బటన్ నొక్కితే డాక్టర్ సారు రోజుకైనా వస్తాడా

నువ్ అదేదో ఇంటర్నెట్ లో ఉద్యమాలు చేస్తావట గా,

అదేదో నే సచ్చిపోకూడదని చెయ్యొచ్చుగా

నీలా ఉద్దరిస్తాడని మా ఓడికి సెల్ కొనిస్తే,

తెరిస్తే ఏవో బొమ్మలు కనిపిస్తున్నవాయే
ఓ మనిషి

నీకు కాలం , పోస్ట్ చేసేంత త్వర కాలం,

మాకు కాలం, మబ్బు మళ్ళీ రావడానికి పట్టేంత కాలం

నీకు జీవితం, బాసు నచ్చక కంపెనీ మారినంత తేలిక

నాకు జీవితం, పాదం తాకిన మట్టిని, నెత్తిన మోసి కూలి బ్రతుకు గా మారినంత కష్టం
ఓ మనిషి,

పులి రాజా కి ఎయిడ్స్ వస్తుందా అని ఆడిగావు

కట్టప్ప ఎందుకు చంపాడని ఆడిగావు

రేపటి సీరియల్ లో ఏమవుతుందని భార్య అడిగింది

రేపు నేనే మైపోతానని, ఎందుకు అడగవు
నన్నూ నీలా ఎవడుండొద్దన్నాడు అని అడుగుతావేమో

చచ్చి బ్రతికినోడిని, ఎదో తెరువు కై కూలీగా మారగలను

కానీ నే మానేస్తే పోయేది నువ్వే

నీ రోజు వారీ ఖర్చులే

మన దేశపు జీడీపీ నే

జాగ్రత్త మనిషి

ఎదో అన్నానని అహం తో ఫెస్ బుక్లో తిట్టుకోకు

అహం ఉండాల్సిన నిజమైన మోగాడిని నేనే
నేనెవడినో తెలుసా

తెలుగు భాషకు తలకట్టుని

తెలుగు జాతికి మీసం పెట్టుని

నే రైతుని

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: