యువకలం

నేనో స్వప్న కార్మికుడను

నిజానికి, కలకి మధ్యలో ఉండే తాంత్రికుడు

శ్వేత పొలం లో కాలాన్ని కాలంతో దున్నే అక్షరయుతు ను

నిజానికి నేనో అదృష్టవంతుడను

శాస్త్రజ్ఞులు, పూజారులు పట్టుకోలేని మాయలోడిని

విశ్వవిధులలో ఏ నియమం వర్తించని విచిత్ర జీవిని

కాలాన్ని, కణాన్ని, ఊహలని చూపుడు వేలుపై నిలబెట్టగలిగినోడిని

రెండు లైనులా , రెండు వేల లైనులా — లెక్క తెలీదు

చదివేటోడికి  చదివినంత

పుచ్చుకున్నోడికి పుచ్చుకున్నంత

అక్షరామృతాన్ని ఇవ్వగలిగినోడిని

నే

శ్రీ శ్రీ అక్షరాలలోని రక్తాన్ని

విశ్వనాథ సామ్రాట్టు  పద రాజ్య చక్రవర్తిని

తిలక్ చూడని అందాల రాకుమారుడిని

జాషువా కలాలలో గిజిగాడను

కాళోజీ స్వరం లోని సామాన్యుడి పోరుషాన్ని

మొత్తంగా

తల ఎత్తుకుని చెప్పుకునేందుకు

తెలుగు రచయితను

నేనిప్పుడు

పాపులారిటీ ఎడారిలో ఒంటరి ఒంటెను

ఎదగము ఎదగనివ్వము

అనే పాతకాలపు పద్ధతికి శత్రువును

కొత్త పోకడతో కలిసిపోవాలనుకునే నవ సైనికుడను

తెలుగు బ్రతకదనే ,

సభా జంబూకాల మధ్యలో నడిచే పులిని

అయినా

పదం పదం కో కొత్త ప్రేమ యుద్ధాన్ని సృష్టిస్తూ నడిచే

నేను

తెలుగు రచయితను

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s