గెలుపు

ఎక్కడో మూలాన
సముద్రగర్భంలో
దాక్కున్న ఓ మనస్సాక్షి
నీ శక్తి ఒక సముద్రమే

 

లోపలి నిశబ్దం చూసి,
ఆలోచనలో పడ్డావు
అలల వెంట మొరిగే మృగాలు చూసి
ఏం చెయ్యగలను అనుకుంటున్నావు

 

నువ్వు అనుకున్నంతే నువ్వు
అని మరిచిపోయావ్
నీలో నీదే కాదు
ఎన్నో జీవితాలు
ముడిపడి ఉంటాయని
మర్చిపోయావ్

 

వెక్కిరించే వాడికి అది
ఉత్త ఉప్పు నీరే
కానీ, అలై మీదకు వస్తే
నువ్వో ఉప్పెన

 

ఎండ నీడలో అలసిపోయేది నువ్వే
చీకటి సమయంలో
కాళికా రూప ప్రవాహ ప్రభంజనం
కూడా నువ్వే

 

ఒంటరి క్షణాలు చూసి చూసి
నేనింతే అనుకుంటున్నావేమో
నువ్వు సమూహం లో ఒక్కడివి కాదు
సమూహాన్ని మోసే సముద్రం

 

నీకు అలుపు లేదు
నిలుపు లేదు
కలం నడిచినంత కాలం
బ్రతికే నీ ప్రతి ప్రయత్నం ఒక చరిత్ర
ఎవడు చూసినా
చూడకపోయినా
నీవు
అన్ని యుగాల స్ఫూర్తిని
పిడికిలితో బంధించే నవ యుగ నిర్మాత

 

సాగిపో సాగిపో సాగిపో
గెలుపు , ఓటముల మాయల
లోనుంచి
అనంత తీరాల అడ్డంకుల నుంచి

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s