మాథ్స్

దునియాలో అతి అందమైంది

అందుకే అందరికి అర్ధం కాదది
విశ్వము మొత్తాన్ని చెప్పెయ్యగలడు అది
అందుకే infinity ని దాచుకున్నది
లెక్కలు లేకుండా ఏది నడవదు
కానీ, క్లాసులో మాత్రం మనకు ఎక్కదు
బాల్ బాల్ కి రన్ రేట్ ఏంటో చెప్పేస్తాం
మ్యాథ్స్ లో మాత్రం వీక్ అని చెప్పుకోస్తాం
కె మిస్టరీ తీసుకో, ఫిజిక్స్ తీసుకో
బొమ్మలు వేసుకో, పాట పడుకో
బిజినెస్ చేసుకో , స్టాక్ మార్కెట్ లో డబ్బులెస్కో
ఇందున, అందునా ,
అన్నింటిలో చివరికి
మిగిలేది నీ తరపున లెక్కలే
ఒకడన్నాడు
దునియా అంటే
2+1=3 మాత్రమే కాదని!
కాదని ఎవడన్నాడు,
అంతకన్నా మ్యాథ్స్ ఇంకా ఉందని
ఎక్సమ్ హాల్ లో, బ్యాంకు బాలన్స్ లో ,
ర్యాంకుల్లో, స్కోర్ బోర్డుల్లో ,
వంటల్లో, ప్రయోగశాలల్లో
ఎలక్షన్ లో , మ్యారేజ్ సెలక్షన్ లో
రాకెట్ లో, డబ్బులు ఉన్న పాకెట్ లో
నాస్తికుడి పాఠాల్లో, ఆస్తికుడి మంత్రాల్లో
నువ్వు లేని ప్లేస్ ఏది
నువ్వు చక్రం తిప్పని రంగం ఏది
నువ్వు కింగులకే కింగ్
నువ్వు ఆలోచనకు పూసిన రంగుల చెట్టువి

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s